Oikaisupyyntö
På svenska
 
 

Täytä päätöksen oikaisupyyntö ja lähetä se asiakasasiamiehen käsittelyyn. Jos kyse on korvausasiasta ilmoita aina korvauspäätöksestä ilmenevä vahinkotunnus. Jos taas kyse on vakuutusasiasta ilmoita aina vakuutuskirjalta tai laskulta ilmenevä vakuutussopimusnumero.

Jos kyse on pankkiasiasta tai sijoitusasiasta, ilmoita aina osuuspankin tai OPn palveluntarjoajan nimi, jonka asiakasvalitukseen antamaa vastausta oikaisupyyntö koskee.

 
 
Oikaisupyyntö
 
 
* Pakollinen tieto 
* Valtuutan OPn asiakasasiamiehen puolestani selvittämään pankki-, vakuutus- ja sijoituspalvelu- ja/tai sijoitusrahastoasiakkuuteeni liittyviä asioita, sekä saamaan tehtävänsä suorittamiseksi kyseiseltä luottolaitokselta, vakuutusyhtiöltä, sijoituspalveluyritykseltä, rahastoyhtiöltä tai näiden yhtiöiden kanssa samaan konserniin kuuluvilta yhtiöiltä salassapitosäännösten estämättä kaikki ne tiedot, jotka minulla itselläni on oikeus saada.
* Asiani koskee:  
Korvausasiaa
Vakuutusasiaa
Pankkiasiaa
Varallisuudenhoitoa/Sijoitusasiaa
  Vahinkotunnus tai vakuutusnumero:      
  Osuuspankki tai OPn palveluntarjoaja, jota oikaisuvaatimus koskee:  
  Osuuspankissa tai OPn palveluntarjoajalla asiaa käsitelleen henkilön nimi:  
* Etunimi:  
* Sukunimi:  
  Yrityksen nimi:  
* Henkilötunnus tai Y-tunnus:      
* Lähiosoite:  
* Postinumero ja -toimipaikka:  
  Puhelin:      
  Sähköposti:  
* Asia, johon haen oikaisua:
  Vaatimus ja perustelut:
  Erikseen toimitettavat liitteet:
  Alkuperäisiä kuitteja, korjaus- tai hoitolaskuja ei tarvitse toimittaa, pyydämme ne tarvittaessa.
 

Jatka-painikkeella siirryt lomakkeen esikatseluun.

 
TyhjennäJatka
    Sivun ylälaitaan Tulosta